Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / POMOC MATERIALNA
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony POMOC MATERIALNA - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

POMOC MATERIALNA

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM  NA ROK  SZKOLNY  2017/2018

 

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów uzdolnionych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny

O przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego mogą ubiegać się:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

1)       rodzice

2)       pełnoletni uczeń

3)       dyrektor szkoły

 

I. STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto. 

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

a)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

c) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

 

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne

 

1. Zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez

     wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  •  odcinek/zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranej renty/emerytury,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • własne oświadczenie(w przypadku  np. pracy dorywczej).
  • nakaz płatniczy/zaświadczenie o  ha przeliczeniowych
  • zaświadczenie z MGOPS o wysokości pobieranych świadczeń pieniężnych
  • dokument potwierdzający wysokość alimentów

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz formie opodatkowania
  • dowody opłacenia składek  ZUS/KRUS

Wypłata stypendium szkolnego nastąpi po uprzednim przedstawieniu imiennych faktur bądź rachunków wystawionych na wnioskodawcę  ( rodzica lub pełnoletniego ucznia) potwierdzających poniesione wydatki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - tj. z sierpnia 2017r.  należy składać  w dniach  1-15  września 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski zaopiniowane przez dyrektora kolegium z wykazanym dochodem z września 2017 r. należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną  w terminie od 1 – 15 października 2017r.

II. ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który mieszka na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności: śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, ciężki wypadek lub długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny,pożar lub powódź w wyniku, której uczeń utracił środki materialne niezbędne do kontynuowania nauki, inne zdarzenia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8, pokój 25, tel. /62/ 732 12 98.

 

WNIOSEK -  pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4628047
Dzisiaj:
161
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.81.157.56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x