Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / Dla przedsiębiorcy / Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych - Dla przedsiębiorcy - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych

 

 

 

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie przysługuje, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Aktualna wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 

1) 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pomoc de minimis

Od dnia 8 lipca 2014 r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych, musi dodatkowo do wniosku dołączyć dokumenty dotyczące pomocy publicznej: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,   wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

Przy wypełnianiu powyższych dokumentów należy pamiętać, że dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień wystawienia decyzji.

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie będzie pracodawcy udzielona. 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu;

2. Kopie dokumentów potwierdzających, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;

5. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Uwagi

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Grabów nad Prosną, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Wójta Gminy Grabów nad Prosną, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną  ul. Kolejowa 8, pokój nr 25

FORMULARZE DO POBRANIA:

1.      Wniosek o dofinansowanie kosztów  przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego-  pobierz, w formacie pdf. - pobierz

2.      Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- pobierz

3.      Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

 

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4628032
Dzisiaj:
161
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.81.157.56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x