Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Kronika / 2009
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony 2009 - Kronika - O Gminie - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

2009

 

KRONIKA

 

Miasta i Gminy Grabów nad Prosną rok 2009

 

 

Minął kolejny rok kalendarzowy. To dobry czas na podsumowanie,

rozliczenie i wspomnienie tego, co wydarzyło się w ciągu minionych

dwunastu miesięcy. Nie sposób wspomnieć w tym miejscu absolutnie

o wszystkich ważnych wydarzeniach jakie miały miejsce w mieście

i gminie Grabów nad Prosną, ale warto zatrzymać się na chwilę

i spojrzeć na to, co w minionym roku było dobre, co zmieniło się

w  sukces, co nas bawiło, ciekawiło, zainteresowało.

Oto podsumowanie minionego roku.

 

13 LUTY- ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA BUDOWĘ OBWODNICY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dniu 13.02.2009 roku poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę obejścia drogowego miasta Grabów nad Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 wybrano ofertę firmy EUROVIA POLSKA S.A., ul Fabryczna 20 B, 53-609 Wrocław, za cenę brutto 19. 195.746,81 zł. Uzasadnienie wyboru: najniższa ważna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na kwiecień br. a zakończenie inwestycji na 15 grudnia 2009 roku.

 

  

16 LUTY- Sesja budżetowa

W dniu 16 lutego 2009r. o godz. 1200 w Sali Domu Strażaka w Grabowie nad Prosną odbyła się Sesja Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną podczas, której jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2009.

Uchwała budżetowa określiła:

Ø      dochody gminy w kwocie 17.062.339,- zł

Ø       wydatki budżetu gminy w kwocie 19.556.005,- zł

Ø      Wydatki na inwestycje stanowiły: 3.051.000- zł

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2009 roku:

1.      Oczyszczalnia ścieków bytowych ECOLO-CHIEF (rozbudowa istniejącego obiektu) położona w miejscowości Grabów Wójtostwo przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.      „Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowościach Kuźnica Bobrowska, Skrzynki, Zawady „ – I etap budowa chodnika w miejscowości Skrzynki. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”

3.      Przebudowa drogi gminnej Przedborów-Chlewo

4.      Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Grabowie nad Prosną

 

18 LUTY- Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni

 

W dniu 18 lutego 2009 roku  Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Edmund Geppert przy kontrasygnacie Skarbnika Zofii Flak  podpisał umowę z wykonawcą  - z Panem Jerzym Kokoszko przedstawicielem firmy„AZE Zając, Kokoszko” Spółka jawna z Krakowa na realizację inwestycji pn. „„Oczyszczalnia ścieków bytowych „ECOLO-CHIEF” (rozbudowa istniejącego obiektu) położona w miejscowości Grabów Wójtostwo”

Koszt inwestycji wyniesie 864.574 Euro tj. 3.403.136,17 zł.  W/w inwestycja zostanie zrealizowana dzięki pozyskaniu środków finansowych  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF i MFEOG). Wartość dofinansowania  NMF i MFEOG wynosi 734.888 Euro. tj. 2.892.666,15 zł. Pozostałą część środków w wysokości 129.686 Euro tj. 510.470,02 zł pochodzić będzie ze środków własnych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Termin realizacji zadania luty –grudzień 2009r.

 

19 LUTY- ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

 

19 lutego 2009r. w Bukownicy w obecności pocztów sztandarowych, władz samorządu powiatowego, gminnego i miejscowego społeczeństwa uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Kanonika Ryszarda Jakielczyka proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy, zakończono uroczyste obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Grabów nad Prosną. Po mszy św. nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie poświęcono mogiłę Śp. Ignacego Łochajczyka- Powstańca Wielkopolskiego z Bukownicy poległego w bitwie pod Korzeniem w dniu 19 lutego 1919r. Grób został odrestaurowany w 2008 roku przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną. Uroczystość zorganizowana została przez Parafię  Rzymsko-Katolicką oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół im. Jana Pawła II w Bukownicy.

24 MARCA – PODPISANIE UMOWY Z NFOŚiGW

W dniu 24 marca br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Burmistrza Edmunda Gepperta przy kontrasygnacie Skarbnika Zofii Flak Umowa Finansowa o dofinansowanie Projektu: „Oczyszczalnia ścieków bytowych  „ECOLO-CHIEF" (rozbudowa istniejącego obiektu) położona w miejscowości Grabów Wójtostwo" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 25 MARCA - pogrzeb radnego poprzedniej kadencji WiEsława  Sipa  z Giżyc

 

W dniu 25 marca 2009 roku odbył się pogrzeb Pana Wiesława Sipa Radnego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną kadencji 2002-2006. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

 

7        KWIETNIA – ZMARŁ TEODOR MIESZAŁA STARSZY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Pan Teodor Mieszała urodził się 16 września 1941 roku  w Kuźnicy Bobrowskiej.  Był właścicielem Zakładu Mechaniki Pojazdowej, Blacharstwa i Lakiernictwa w Grabowie nad Prosną. W środowisku mechaników samochodowych uznawany jako nestor motoryzacji na tutejszym terenie.

 Był jednym z  inicjatorów powstania w1983 roku Cechu Rzemiosł Różnych w Grabowie nad Prosną. Od momentu powstania Cechu pełnił w nim funkcję podstarszego, a od czerwca 2001 roku został wybrany na starszego Cechu. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. W swojej 30-letniej pracy rzemieślniczej wyszkolił ponad 60 uczniów. Ponadto był aktywnym członkiem  Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Cechowała go duża przedsiębiorczość i umiejętność kierowania zespołem ludzi. W pracy zawodowej należał do wysokiej klasy fachowców, nadzwyczaj kompetentny,  solidny, odpowiedzialny.

Do końca swoich dni był aktywnym działaczem Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu pełniąc funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Prowadził szeroko zakrojoną współpracę m.in. ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, władzami publicznymi i wieloma organizacjami na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i Ostrzeszowa.

W pracy społecznej był inicjatorem odnowienia zabytkowych obiektów w Grabowie, w tym m.in. pofranciszkańskiego zespołu klasztornego z XVII wieku. Był współtwórcą  wielu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych na terenie  miasta i gminy. Między innymi wspierał działalność LZS Pelikan- wykonując w tym zakresie wiele nieodpłatnych prac.

W swoim życiu pełnił funkcję Radnego Rady Narodowej w Grabowie nad Prosną.

Za swoją aktywną działalność społeczną i zawodową został odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in.:

Ø      Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP

Ø      Brązowym Krzyżem Zasługi

Ø      Złotym i Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego

Ø      Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Ø      Odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”

Ø      Honorową Odznakę Rzemiosła

Powyższe odznaczenia i medale to nagroda za jego aktywne i wypełnione służbą Ojczyźnie życie, siłę wewnętrznych przekonań, za odwagę ich głoszenia, za niezłomność w sprawach, którym służył, umiar i rozwagę w słowach i środkach, które dla tych spraw wypowiadał i stosował.

 

14   KWIETNIA – ROZPOCZECIE PRAC PRZY OBWODNICY

W dniu 14 kwietniu rozpoczęła się budowa ulicy obwodowej dla miasta Grabowa, na którą mieszkańcy czekali ponad 20 lat. Inwestycja ta pozwoli na wyeliminowanie ciężkiego transportu z wąskich ulic naszego miasta. Budowa     „obwodnicy” połączy trzy drogi wojewódzkie w kierunku Antonina, Ostrzeszowa i Błaszek. Długość drogi obwodowej 1500 mb 1,5 km; szerokość pasów jezdni    3,5m; w tym szerokość pasów technicznych 3 m. Łączna szerokość jezdni 7 m. Wybudowane zostaną 3 ronda. Termin zakończenia inwestycji 15 grudnia 2009 r.  

 

17-19 KWIETNIA – DELEGACJA NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

W delegacji uczestniczyli Fredrich Harland, Fredrich Baarlink, Thorsten Weelink, Manuel Baumgart. Goście zawitali do Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach gdzie przywieźli takie podarunki jak 100 kompletów pościeli, łóżko z mechaniczną regulacją oraz inne akcesoria ortopedyczne, które przydadzą się pensjonariuszom. Przekazane dary stanowić będą udogodnienia w codziennym życiu mieszkańców Domu. Była to kolejna wizyta delegacji niemieckiej w Domu Pomocy Społecznej. Podczas ostatniej wizyty w czerwcu w 2008 rok przekazano urządzenie elektroniczne do badania jamy brzusznej.

2       MAJA – 5 lat współpracy i przyjaźni  pomiędzy Gminami Emlichheim i Grabów nad Prosną

 

Pomiędzy gminami Grabów nad Prosną i Emlichheim istnieje obecnie ponad 5 –letni harmonijny związek, który doprowadził do nawiązania współpracy pomiędzy licznymi organizacjami, instytucjami, szkołami oraz do powstania długoletnich przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obydwu gmin.

Na zaproszenie  Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w dniach 1-4 maja 2009 roku przebywała w Grabowie nad Prosną delegacja z miasta partnerskiego Emlichheim. Głównym celem wizyty było uczczenie 5 –tej rocznicy  wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz podpisanie Oświadczenia  Intencyjnego do zawarcia Umowy Partnerskiej, którego celem było rozwijanie i pogłębianie przyjaźni polsko – niemieckiej oraz wymiana doświadczeń  pomiędzy gminami Emlichheim i Grabów nad Prosną.

W piątek 1 maja goście zza granicy wraz z grabowskimi samorządowcami uczestniczyli w obchodach DNIA STRAŻAKA w Bobrownikach.

2 maja był punktem kulminacyjnym czterodniowej wizyty. Główna uroczystość poświęcona jubileuszowi partnerstwa miast Grabów nad Prosna – Emlichheim odbyła się w sobotę o godz. 12.00 w restauracji „Stylowa” w Grabowie nad Prosną. Podczas spotkania upamiętniającego wydarzenia sprzed 5 –ciu lat Burmistrzowie w swoich wystąpieniach wyrazili nadzieję, że kontakty pomiędzy miastami będą przynosić jak najlepsze korzyści dla obu stron. Ta miła uroczystość stała się okazją nie tylko do  podsumowania naszych dotychczasowych kontaktów ale przede wszystkim stworzyła możliwość do przeprowadzenia licznych owocnych rozmów nad dalszym rozwojem naszego partnerstwa. Dla upamiętnienia  pobytu Burmistrz Edmund Geppert wręczył kopię dokumentu „Przywilej lokacyjny Grabowa nad Prosną” W tym samym dniu delegacja uczestniczyła w XI Festynie Dobroczynnym a następnego dnia w obchodach 3 maja.

 Członkowie delegacji z Emlichheim podkreślali bardzo miłą, serdeczną atmosferę i ciepłe przyjęcie przez Burmistrza Edmunda Gepperta, Sekretarza Hieronima Stępnia, Przewodniczącą Rady Miejskiej –Grażynę Jaszczyk i innych współpracowników, którzy sprawili, że pobyt ich delegacji obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń, owocnych dyskusji i ustaleń przyczyniających do kontynuacji partnerstwa.

Cieszymy się, że współpraca pomiędzy gminami zacieśnia się i pogłębia  coraz bardziej. Potwierdzając przekonanie o konieczności rozwijania przyjacielskich stosunków obu społeczności. Mamy nadzieję, że powstaną nowe kontakty i sieci współpracy oraz postępować będzie wymiana doświadczeń, która dotychczas dostarczyła wielu bodźców i przykładów dla projektów, planów czy koncepcji rozwoju. Wizyty studyjne są idealnym sposobem na udowodnienie, że teoretyczne projekty znajdują zastosowanie w praktyce.

 

 

2 MAJA - XI FESTYN DOBROCZYNNY W GRABOWIE NAD PROSNĄ

 

W dniu 2 maja br. na Targowisku Miejskim w Grabowie nad Prosną odbył się już po raz XI Festyn Dobroczynny na rzecz odnowy zabytków sakralnych w mieście, którego organizatorem, jak co roku był Ks. Proboszcz wraz z Radą Parafialną i Samorządem Mieszkańców.

Uroczyste otwarcie festynu nastąpiło o godz. 15.00. Następnie odbyła się cześć artystyczno-sportowa, gdzie dzieci i młodzież mogły posłuchać występów swoich rówieśników oraz uczestniczyć w  wielu konkursach i zabawach. Na scenie co rusz pojawiały się gwiazdy lokalne i nie tylko m.in.  dzieci i młodzież z przedszkola i szkół grabowskich,  zespół „MARMOLADA" z Grabowa nad Prosną,  laureaci „OSTRZESZOWSKIEGO IDOLA", zespół „KAPELA Z NAD BARYCZY", zespół „HARMONIA" z Grabowa nad Prosną. W międzyczasie wielbiciele motocykli mogli podziwiać paradę i zawody motocykli w ramach IV Złotu Grabowskiego.

W czasie festynu uczestnicy mogli skorzystać z wielu ciekawych atrakcji m.in. wesołe miasteczko, zamki i zjeżdzalnie dmuchane, eurobungy, pokazy lotniarskie, przejażdzki konne i na motocyklach. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, podczas której można było wygrać wiele ciekawych nagród.

Gościem specjalnym i zarazem największym wydarzeniem  muzycznym był zapierający dech w piersiach koncert zespołu „TERCET EGZOTYCZNY”.

Cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z pracami konserwatorskimi przy zabytkach sakralnych w mieście. Ciągła troska o ochronę i poprawę stanu wyjątkowych zabytków, które znajdują się na terenie miasta  pozwoli przetrwać im w oryginalnej formie dla następnych pokoleń.

 

3 MAJA - Obchody Święta konstytucji 3 Maja

 

 

W niedzielę 3 maja br. cały kraj obchodził 218. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie – polskiej konstytucji. We wszystkich miastach i miasteczkach odbyły się uroczyste apele, koncerty, festyny. Jak to uczcili mieszkańcy naszej gminy?

Uroczystości obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Grabowie nad Prosną rozpoczęły się tradycyjnie jak co roku na Placu Powstańców Wielkopolskich poprzez odśpiewanie hymnu narodowego i  złożenie kwiatów  przez władze samorządowe pod pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich.

Następnie  pochód przeszedł do kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Mikołaja, aby uczestniczyć we Mszy Św. za Ojczyznę, którą odprawił Ks. Proboszcz Ryszard Ryniec. 

Po nabożeństwie w pochodzie pod obelisk „W HOŁDZIE POLEGŁYM I POMORDOWANYM W WALCE O WOLNOŚC OJCZYZNY” na Plac Wolności przeszły władze samorządowe Gminy Grabów nad Prosną, przedstawiciele władz Gminy Emlichheim, orkiestra, straż pożarna, Związek Harcerstwa Polskiego, Kombatanci, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. Po odśpiewaniu Roty i wysłuchaniu przemówienia Burmistrza Grabowa nad Prosną nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i wieńcy przez poszczególne delegacje.

 

 

22 MAJA - wręczenie medali w urzędzie wojewódzkim

W dniu 21 maja 2009 roku pracownice Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną; Panie: Zofia Flak, Bożena Klada, Maria Ptak zostały odznaczone z rąk Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka złotym medalem za długoletnia służbę. Medale te zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

23 MAJA - Powiatowe Święto Ludowe- poświecenie sztandaru

W dniu 23 maja 2009 roku w sołectwie Skrzynki odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Święta Ludowego oraz rozwinięcia sztandaru  Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Grabowie nad Prosną. Sztandar jest widomym znakiem uosabiającym Państwo Polskie. Od wieków jest symbolem najwyższych wartości ducha i ciała. Dla ludowców jest wyrazem jedności i siły ruchu ludowego.

Rozwijany sztandar był po części oryginalny, gdyż posiadał elementy sztandaru który 23 lata temu w 1986r. został ufundowany dla Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Grabowie nad Prosną.

Program uroczystości przedstawiał się następująco: zbiórka na Placu Powstańców Wielkopolskich, złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i przemarsz do kościoła, Masza Św. z poświęceniem sztandaru w kościele poklasztornym w Grabowie nad Prosną, przejazd do miejscowości Skrzynki, gdzie odbyły się dalsze uroczystości tj. część oficjalna, artystyczna i biesiada ludowa.

 

CZERWIEC - Posadzka Fara

W miesiącu czerwcu w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną została wymieniona posadzka.  Parafia pozyskała środki finansowe na realizacje wyżej wymienionej inwestycji dzięki organizacji Festynów Dobroczynnych (70.000,00 zł)) oraz ze składek mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 140.000,00 zł

6 CZERWCA – ZEBRANIE W SPRAWIE WYBORU STARSZEGO CECHU

W dniu 6 czerwca w Cechu Rzemiosł Różnych w Grabowie nad Prosną odbyło się zebranie w sprawie wyboru Starszego Cechu. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono Zarząd.

Skład Zarządu:

Starszy Cechu – Stanisław Ratajski

I Podstarszy – Jan Moś

II Podstarszy – Andrzej Godyla

Członkowie: Jerzy Łacina, Michał Dybul, Marian Mucha (rezerwowy)

7 CZERWCA – Wybory do Parlamentu Europejskiego-wyniki z terenu gminy Grabów nad Prosną

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku w gminie Grabów nad Prosną przedstawiają się następująco:

Zbiorcze wyniki głosowania:

§        Liczba uprawnionych:  6094

§        Liczba wydanych kart:  1279

§        Liczba wyjętych kart:  1268

§        Liczba ważnych kart: 1243

§        Liczba mandatów: 0

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

Liczba głosów na listę

Liczba głosów na listę/ważnych (%)

1

Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

18

1,45

2

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

582

46,82

3

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polski

31

2,49

4

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

9

0,72

5

Komitet Wyborczy Libertas

19

1,53

6

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

109

8,77

7

Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

17

1,37

8

Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

63

5,07

9

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

205

16,49

10

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

190

15,29

Ogółem

 

1243

20,81

 

21 LIPCA-  ODDANIE DROGI GMINNEJ W CHLEWIE

W dniu 21 lipca br. w miejscowości Chlewo oddano do użytku 1,154 km przebudowanej drogi gminnej Przedborów - Chlewo. Przebudowa polegała na wymianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię mineralno - bitumiczną o grubości 4 cm. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego całość prac wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Ostrzeszowa. Koszt całkowity inwestycji drogowej wynosi 325.471,05 zł (brutto). Uroczystego oddania drogi dokonano przy udziale mieszkańców sołectwa, władz samorządowych gminy z udziałem władz powiatowych i Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusza Błochowiaka.

23 LIPCA – USUWANIE SZKÓD

Nawałnica, która w dniu 23 lipca 2009 roku  przeszła nad południowo - zachodnią i centralną Polską nie ominęła naszej gminy. Strażacy mieli pełne ręce roboty do późnych godzin nocnych. Najczęściej wzywani byli do usuwania powalonych drzew i konarów. Akcja usuwania szkód z budynku Urzędu Miasta i Gminy trwała do godzin porannych, w której udział brały jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Ostrzeszowa i Ochotniczej Straży Pożarnej z Grabowa nad Prosną. W naszej gminie w dniu dzisiejszym nadal trwa usuwanie szkód.

 

28   SIERPNIA – PODPISANIE UMOWY PROW

 W dniu 28 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu została podpisana przez Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przy kontrasygnacie Skarbnika Zofii Flak umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. "Modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowościach Kuźnica Bobrowska, Skrzynki, Zawady". Kwota pomocy z PROW wynosić będzie 500.000 zł. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności realizowany będzie chodnik w miejscowości Skrzynki. Drugi etap obejmował będzie modernizację budynków w w/w miejscowościach.

29   SIERPNIA - DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009

  W roku bieżącym Dożynki Gminne odbyły się w dniu 30 sierpnia w sołectwie Chlewo, gdzie rolnicy zgodnie z tradycją, uczcili koniec tegorocznych zbiorów.  Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za plony oraz w intencji wszystkich rolników odprawiona w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcina w Chlewie, której przewodniczył Ks. Grzegorz Mazurkiewicz – Proboszcz Parafii Giżyce.

Tuż po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy przemaszerował na stadion, gdzie rozpoczęła się obrzędowa część Święta Plonów. Władze samorządowe, zaproszeni goście oraz wszyscy zebrani mogli podziwiać pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych. Niemałą atrakcją były i wiele emocji wzbudziły przygotowane z wielka starannością przez poszczególne sołectwa scenki z życia wsi.

Starostowie dożynek Pani Zdzisława Łakoma z Chlewa i Pan Jerzy Frach również z Chlewa przekazali  gospodarzom dożynek tj. Burmistrzowi Miasta i Gminy  Grabów nad Prosna Panu Edmundowi Geppertowi i Przewodniczącej Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Pani Grażynie Jaszczyk symboliczne bochny chleba, które były symbolem ciężkiej pracy rolnika. Najznamienitsi gospodarze z naszej gminy, podzielili się tym poświęconym chlebem ze wszystkimi zebranymi, w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia.

Przybyli na imprezę mieszkańcy gminy mogli skorzystać z atrakcji kulinarnych, stołów dożynkowych oraz tradycyjnej grochówki, bigosu staropolskiego i chleba ze smalcem. Nie zabrakło również muzyki w wykonaniu zespołu z Dębicza i Chóru „Harmonia” z Grabowa nad Prosną. Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Starostowie Dożynek:

Pani Zdzisława Łakoma- prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 40 hektarów, specjalizujące się w produkcji drobiu oraz uprawie zbóż

Pan Jerzy Frach – gospodaruje wraz z małżonką na 26 hektarach użytków rolnych, główne kierunki produkcji w gospodarstwie to uprawa zbóż i chów trzody chlewnej.

 

  

1 WRZEŚNIA - Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

 

    1 września 2009 roku we wszystkich szkołach miasta i gminy Grabów nad Prosną zabrzmiał pierwszy po wakacjach dzwonek, który obwieścił uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. Jeszcze nie tak dawno wszyscy  uczniowie zgromadzili się w szkołach, aby przeprosić, podziękować a prze wszystkim życzyć sobie udanego wypoczynku.  Dziś spotkali się, żeby rozpocząć nowy semestr w szkole. Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie powrócili do szkół pełni zapału, energii, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej walki.

      W uroczystościach wzięły udział dzieci, kadra wychowawcza, dyrekcja, zaproszeni goście i rodzice. Punkty programu uroczystej inauguracji roku szkolnego były wszędzie takie same: wprowadzenie sztandaru szkoły, wystąpienie Dyrektora i zaproszonych gości, którzy w krótkich wystąpieniach życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom udanego roku szkolnego.

     Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości. Ostateczne pożegnanie wakacji i optymistyczne rozpoczęcie zmagań z szarą, szkolną rzeczywistością zapewnił wszystkim program artystyczny. Ostatnim punktem wtorkowych uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami.

         Początek roku szkolnego jest momentem, który skupia w sobie wiele różnych oczekiwań, zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Ale przede wszystkim stwarza on doskonała okazję do tego, by rozpocząć ich urzeczywistnianie. taka możliwość otwiera się przed każdym uczniem i od jego wysiłku i ambicji zależy w jakim stopniu ją wykorzysta, jakie umiejętności nabędzie i jakie wyniki uzyska. Nowy rok szkolny widziany z perspektywy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów jest to czas kontynuacji, ale też początek realizacji zaplanowanych wcześniej zamierzeń i pomysłów.

Życzymy wszystkim uczniom dobrych ocen, a  Wam kochani nauczyciele dużo cierpliwości i wytrwałości.

 

  

W roku szkolnym  2009/2010 naukę rozpoczęło 58 uczniów w Szkole Podstawowej w Bukownicy, 66 dzieci w Szkole Podstawowej w Marszałkach, 491 dzieci w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną, 328 dzieci w Gimnazjum w Grabowie nad Prosna oraz 97 dzieci w Przedszkolu Publicznym w Grabowie nad Prosną.

 

1 WRZEŚNIA - Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 105. rocznicę strajku szkolnego

 

 

W dniu 1 września 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną  Edmund Geppert w obecności władz samorządowych, kombatantów, zaproszonych gości, poczt sztandarowych, uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną, mieszkańców miasta i gminy dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej 105. rocznicę strajku szkolnego w Grabowie nad Prosną.

Na tablicy upamiętniającej to wydarzenie widnieje napis: „ Dzieciom, które w tym budynku szkolnym w kwietniu 1904r. solidarnie stanęły w obronie polskiej mowy. Społeczeństwo Miasta i Gminy”.

Pamiątkową tablicę poświęcił ks. Proboszcz Ryszard Ryniec. Podczas tej uroczystości nie zabrakło również części artystycznej; recytowano wiersze, odśpiewano Hymn Państwowy i Rotę a także przybliżono historię strajku szkolnego z 1904 roku. Na zakończenie poszczególne delegacje złożyły  wiązanki kwiatów.

 

 

 

 

1 WRZEŚNIA - Obchody 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

      II wojna światowa była nie tylko doniosłym wydarzeniem historycznym, ale również przełomem dla współczesnej ludzkości. „Zginęły dziesiątki milionów ludzi; nie sposób zliczyć rannych i zaginionych. Rodziny musiały masowo opuszczać ziemie, z którą były od wieków związane; uległy zniszczeniu środowiska ludzkiego życia i zabytki o wielkiej wartości historycznej; miasta i wsie zostały zniszczone i zrównane z ziemia. Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci”.  1 września 1939 roku był czarnym dniem w historii Polski. W ten dzień cały świat wspomina odwagę i poświęcenie Polaków, którzy wtedy podjęli walkę w obronie wolności i ojczyzny. To była największa i najbardziej krwawa wojna w dziejach ludzkości. Minęły dwa pokolenia, coraz mniej jest ludzi, którzy pamiętają tamten okrutny czas. Dym krematoryjnych pieców, ściany rozstrzelań, doły zbiorowych mogił, ale i bezprzykładny heroizm i szamotaninie człowieczeństwa. Było i minęło...?NIE !!!Mimo upływu lat- pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa.

     W Mieście i Gminie Grabów nad Prosną, w miejscach pamięci narodowej, władze samorządowe, zaproszeni goście, kombatanci, poczty sztandarowe uczciły 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oddaniem hołdu poległym, zapalonymi zniczami i złożeniem wiązanek kwiatów.

11 – 14 września – z wizytą w emlichheim

Wizyta przedstawicieli Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz chóru „Harmonia” w partnerskiej Gminie Emlichheim w Niemczech w dniach 11-14 września 2009r.

 

18 WRZEŚNIA - 106 rocznica urodzin

 

W dniu dzisiejszym najstarsza mieszkanka Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, Pani Marianna Mróz świętuje 106 rocznicę urodzin.

Z okazji tak doniosłego święta władze gminy tradycyjnie odwiedziły Jubilatkę w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach, przekazując serdeczne gratulacje i życzenia, by w dalszej drodze życiowej towarzyszyła Jej miłość, ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc.

  

26 WRZEŚNIA -  Jubileusze Małżeńskie

 

     W gminie Grabów nad Prosną stało się tradycją obchodzenie jubileuszy małżeńskich od srebrnych po złote. 26 września br. zorganizowano uroczystość z myślą o małżeństwach, które przeżyły ze sobą 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat. Z pośród 160 par do których wysłano zaproszenie odpowiedziały 44 pary z terenu całej gminy: 14 par obchodzących srebrny jubileusz, 6 par obchodzących perłowy jubileusz, 11 par obchodzących koralowy jubileusz, 4 pary obchodzące rubinowy jubileusz, 5 par obchodzących szafirowy jubileusz i 4 pary obchodzące złoty jubileusz.
     Wszyscy jubilaci zebrali się w kościele farnym w Grabowie nad Prosną by uczestniczyć w okolicznościowym nabożeństwie odprawionym przez proboszcza ks. Ryszarda Ryńca. Następnie uroczystość przeniosła się do restauracji Hubertus w Palatach dokąd szanowni jubilaci wchodzili witani dźwiękami muzyki. Chwilę później towarzyszyło wzruszenie gdy jubilaci składali sobie podziękowania „dziękuję Ci żono (mężu), że nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe". Słowa te jubilaci powtarzali za kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Bożeną Kladą. Po wzajemnych podziękowaniach małżonków przyszła pora na życzenia złożone przez Burmistrza Edmunda Gepperta.

Władze państwowe doceniły zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, dowodem czego przyznano jubilatom obchodzącym złote gody na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy przez Prezydenta RP specjalne odznaczenia „Za długoletnie pożycie małżeńskie." Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Edmund Geppert, który był niejako oficjalnym przypieczętowaniem ze strony państwa prawdy o wzorze małżeństwa dla innych, a równocześnie wyrazem nadziei, że nadal będą służyć swym przykładem i doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. Podziękowano jubilatom za wszystko czego dokonali w życiu: za miłość, ofiarność, zrozumienie wielkich celów małżeństwa, wychowanie dzieci i noce przy nich nieprzespane, za przykład życia, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na skroni. Chwilę później przyszła pora na kolejne życzenia; Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Zenon Palat złożył serdeczne życzenia i gratulacje jubilatom. Następnie nastąpił moment wręczenia telegramów gratulacyjnych i kwiatów jubilatom obchodzącym srebrny, perłowy, koralowy, rubinowy i szafirowy jubileusz.
     Część oficjalna imprezy zakończyła się wykonaniem pamiątkowych zdjęć i od tej chwili rozpoczęła się zabawa, która trwała długo po północy.

Prezydent RP nadał medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następującym parom:

 

1.      Lucynie i Janowi Błochom

2.      Barbarze i Zygmuntowi Drożakom

3.      Eugenii i Stefanowi Gellertom

4.      Bożenie i Ignacemu Jackowiakom

5.      Helenie i Lucjanowi Olkom

6.      Halinie i Józefowi Szczygłom

7.      Ewie i Zdzisławowi Zalewskim

 

28 WRZEŚNIA- podpisanie umowy na zakup samochodu dla OSP Grabów nad Prosną

    
     W dniu 28 września 2009 roku w Poznaniu zawarto Umowę Partnerską dotyczącą realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etpa II" pomiędzy Odziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu reprezentowanym przez Andrzeja Jankowskiego - Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka a Ochotniczą Strażą Pożarną w Grabowie nad Prosną reprezentowaną przez Jana Kozikowskiego - Prezesa OSP, Piotra Ilskiego - Skarbnika OSP oraz Miastem i Gminą Grabów nad Prosną reprezentowanym przez Edmunda Gepperta - Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Zofii Flak. W ramach realizacji projektu OSP otrzyma średni samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 ze środków działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Czas realizacji zadania 2010 rok. Ogólna wartość projektu wynosi 3.800.000,00 zł. Udział gminy na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla OSP w Grabowie nad Prosną oraz koszty składające się na promocję projektu, a także koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu wynoszą 305.800,00 zł.

4 PAŹDZIERNIKA - X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009

W dniu 4 października 2009 roku o godz. 13.30  miłośnicy koni z całego regionu uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu tj. X Jubileuszowych Amatorskich Zawodach Jazdy Konnej i Hubertusa w Marszałkach. Organizatorzy jak co roku nie zawiedli uczestników i na wysokim poziomie przygotowali bogaty program zawodów tej jedynej w swoim rodzaju imprezy plenerowej. Poza konkursem odbył się pokaz woltyżerki i  tresury koni przez grupę akrobatyczną

„APOLINARSKI GROUP” z Bukówca Górnego koło Leszna. Uwieńczeniem tegorocznej imprezy było ognisko i zabawa taneczna  przy Domu Strażaka w Marszałkach.

            Podczas imprezy Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną wraz z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Arkadiuszem Błochowiakiem wręczyli najbardziej zasłużonym organizatorom zawodów statuetki. Wyróżniono następujące osoby: Józef Janicki, Edward Kędzia, Bożena Zygmunt, Andrzej Fras, Marian Bochen.

 

14 PAŹDZIERNIKA - Święto Edukacji narodowej

     W dniu 9 października 2009 na ręce Dyrektorów szkół Burmistrz Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną przekazał życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczył nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną następującym osobom:

1.      Pani Magdalenie Szczypińskiej Dyrektorowi Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną

2.      Panu Stanisławowi Niełacnemu  z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną

3.      Pani Beacie Mikołajewskiej – Marczuk  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną

4.      Pani Iwonie Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną

5.      Panu Jackowi Puchale Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bukownicy

6.      Panu Edwardowi Kędzia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marszałkach

 

2 LISTOPADA- 102 rocznica urodzin Teodory Jaguźnej

02 listopada 2009 roku mieszkanka miasta Grabowa nad Prosną Pani Teodora Jaguźna świętowała 102 rocznice urodzin. Pani Teodora Jaguźna urodziła się i mieszka w Grabowie nad Prosną. Wychowała 8 dzieci. Doczekała 15 wnucząt, 22 prawnucząt i 1 praprawnuka. Jubilatka jak na swój wiek cieszy się dobrym zdrowiem oraz bystrością umysłu. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ sędziwy wiek Jubilatki  jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież Jan Paweł II w „ Liście do ludzi w podeszłym wieku" pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starszych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa". Z tej niecodziennej okazji władze samorządowe miasta i gminy Grabów nad Prosną odwiedziły Jubilatkę w domu i złożyły serdeczne życzenia i gratulacje, życząc zdrowia i pogody ducha na kolejne lata. 

 

  

22.12.2009r oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Grabów Wójtostwie

 

W dniu 22 grudnia dokonano odbioru końcowego zadania w ramach realizowanego przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną projektu PL 0315  „Oczyszczalnia ścieków bytowych ECOLO-CHIEF (rozbudowa istniejącego obiektu) położona w miejscowości Grabów Wójtostwo”, który  w 85% współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w 15% z budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach umowy finansowej nr PL  0315/E2/2.1.5/014/09.  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu  24 marca 2009r. Jednakże Miasto i Gmina Grabów nad Prosną  otrzymała list z ofertą pomocy (Grant Offer Letter –GOL), który był decyzją darczyńców o dofinansowaniu projektu w dniu 12 września 2008 roku.  Wartość inwestycji wynosi  864.574 EURO tj ok. 3.500.000 zł  z czego 85 %  /734.888 Euro tj. ok. 2.900.000 zł/ pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG jest to porozumienie wszystkich 25 państw członkowskich Wspólnot Europejskich i państw stowarzyszonych w układzie EFTA, czyli Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Pozostała część środków pochodzi ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.  Kwota grantu ulegnie zapewne zmniejszeniu z uwagi na różnice kursowe, które zgodnie z zawartą umową obciążają beneficjenta.

Przetarg został ogłoszony przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną w  styczniu 2009r. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2009r. a zakończą się w grudniu br.

Celem projektu jest remont i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabów Wójtostwo a także poprawa zdrowia publicznego oraz czystości wód powierzchniowych  i gruntowych.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa funkcjonującej od 1996 roku oczyszczalni ścieków  bytowych ECOLO CHIEF położonej w miejscowości Grabów nad Prosna. Aktualnie powyższa oczyszczalnia dysponuje mocą przerobową 240 m3/d i przyjmuje ścieki bytowe z obszaru miasta Grabów nad Prosną oraz osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Palaty.  Dlatego projekt obejmuje:

  • budowa nowej, drugiej linii oczyszczalni ścieków  o przepustowości 420 m3/d
  • zwiększenie przepustowości istniejącej, pierwszej linii oczyszczalni ścieków z 240 m3 do 280 m3/d

Realizacja inwestycji pozwoli na prawie dwukrotne zwiększenie dotychczasowej mocy przerobowej oczyszczalni ścieków, co umożliwi przerób 700 m3 ścieków na dobę, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących wymogów dotyczących oczyszczania ścieków bytowych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki pozyskaniu przez gminę funduszy z  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków  jest ściśle związane z planami rozbudowy sieci kanalizacyjnej, na której budowę otrzymaliśmy dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 2.707.308,00.Całkowity koszt zadania wynosi 7.496.133,38 zł. Dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej uzyskany  zostanie zakładany efekt ekologiczny, który jest jednym z warunków przyznania dofinansowania a mieszkańcom gminy stworzy możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej. Gdyby nie udzielone dofinansowanie z EOG na rozbudowę oczyszczalni brak  środków własnych zahamowałby rozwój inwestycji na terenie gminy.

Warto wspomnieć, że Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną pozyskał środki finansowe na ten projekt w ramach konkursu ogłoszonego w 2007 roku przez Ministerstwo Środowiska, które pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla środków na ochronę środowiska pochodzących z EOG. W ramach tego konkursu w ramach działania 2.1.5. „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków  oraz systemów kanalizacji zbiorczej złożono  wnioski z terenu całej Polski. W rankingu ogólnopolskim nasz wniosek zajął 8 miejsce. Ponadto  jesteśmy jedyną gminą z Wielkopolski, która otrzymała dofinansowanie. Złożone wnioski zostały przeanalizowane pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym na kilku szczeblach, w tym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Nasz wniosek został na tyle dobrze oceniony, że znalazł się w grupie  projektów z Polski, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

Budowa obwodnicy – harmonogram realizacji prac w roku 2009

 

Realizacja prac od 14.03-29.04.2009r.

§        usunięto warstwę humusu na odcinku ok. 200 mb, rozebrano ogrodzenia na działkach i odtworzono nowe, organizacja Biura Inżyniera i zaplecza budowy. Wartość robót wykonanych od początku realizacji Kontraktu wynosi ok. 50.000 zł

Realizacja prac od 30.04 – 26.06.2009r.

§        W części drogowej: wykonano wycinkę drzew, usunięto ogrodzenia, rozebrano budynki kubaturowe, wykonano odhumusowanie na pewnym odcinku, zasypano staw, miało miejsce bagrowanie, wymiana na kruszywo kwalifikowane  w km 0+540 do 0+605, usunięto kożuch torfowy z korzeniami od km 0+817 do km 1+004, rozłożono geowłókninę separacyjną, uformowano platformę roboczą, płytka wymiana na kruszywo kwalifikowane w rejonie instalacji geodrenów, instalacja geodrenów, wibroflotacja, formowanie nasypu drogowego i przeciążającego.

§        W części branżowej: wykonano wodociąg i zabezpieczono istniejący oraz zrobiono przepusty, nie rozpoczęto robót energetycznych linii nn i SN

Szacunkowa wartość robót w miesiącu maju i czerwcu wyniosła 2,4 mln.

Realizacja prac od 27.06. – 30.07.2009r.

§        W części drogowej: wykonano nasyp drogowy skrzyżowania ul. Kępińskiej z trasą zasadniczą, wykonano 40 mb odcinka próbnego z kruszywa, wykonano drogę tymczasową w okolicach ronda, wprowadzono tymczasową organizacje ruchu przy zamknięciu ul. Kępińskiej, wykonano ogrodzenie betonowe i korytowanie wjazdu na działce 290/1, wycięto drzewa w ul. Kępińskiej, usunięto humus na skarpach istniejącej ul. Kępińskiej, wykonano objazd z płyt betonowych ul. Grodzka.

§        W części branżowej: wykonano przepusty, przebudowano sieć wodociągową w ul. Kępińskiej, kanalizację sanitarną, wykonano roboty telekomunikacyjne w ul. Kępińskiej i Grodzkiej, roboty na linii NN na terenie PKP.

 Szacunkowa wartość robót wyniosła w miesiącu lipcu 0,5 mln.

Realizacja prac od 31.07 – 27.08.2009r.

§        W części drogowej: usunięto wierzchnią warstwę podłoża rodzimego dla wykonania wzmocnienia  podłoża, wykonano wzmocnienie z kruszywa, wykonano pale żelbetowe pod ekrany akustyczne, wykonano ogrodzenie betonowe działki 290/1 i korytowanie wjazdu na działce oraz zagęszczenie podłoża rodzimego na budowanym wjeździe, usunięto humus na rondzie oraz na skarpach w rejonie ronda.

§        W części branżowej: przebudowano sieć wodociągową w ul. Grodzkiej, kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda, wykonano roboty telekomunikacyjne w ul. Kępińskiej, Grodzkiej oraz ul. Ostrzeszowskiej, przebudowano linię energetyczną w rejonie ronda, ul. Kępińskiej oraz ul. Ostrzeszowskiej – wykonano przepusty bez ingerencji w istniejące kable NN i SN.

 Szacunkowa wartość robót w miesiącu sierpniu wyniosła 1,0 mln.

Realizacja prac od 28.08 – 20.10.2009r.

§        W części drogowej: wykonano wzmocnienie z kruszywa na całym odcinku i uzyskano wymagania przedstawione przez projektanta, ułożono geowłókninę, wykonano wjazd na działkę 290/1 – ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wraz z opornikiem, ustawiono bramy oraz wykonano zjazd, wykonano nasyp na odcinku od ronda do ul. Kępińskiej, wykonano odcinek próbnej stabilizacji z kruszywa łamanego i przystąpiono do wykonania kolejnych odcinków od ul. Grodzkiej do skrzyżowania z ul. Kępińską, wykonano stabilizację cementem, ustawiono oporniki na łuku oraz krawężniki na ul. Grodzkiej i ul. Ostrzeszowskiej, wykonano pale żelbetowe pod ekrany akustyczne oraz głowice i ustawiono słupy na całej trasie oprócz zamkniętego odcinka w rejonie ronda, wykonano drogi tymczasowe na ul. Ostrzeszowskiej i przy ul. Kępińskiej, wykonano rozbiórkę podbudowy oraz nawierzchni na ul. Kępińskiej, zamknięto ul. Grodzką, po usunięciu humusu na rondzie wykonano dodatkowo bagrowanie i wymieniono na kruszywo kwalifikowane.

Szacunkowa wartość robót wyniosła 3,7 mln.

Realizacja prac od 21.10 – 26.11.2009r.

§        W części drogowej: uformowano nasyp drogowy na odcinku od ul. Ostrzeszowskiej do ul. Kępińskiej, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego od ul. Kępińskiej do ronda wraz z wlotem ul. Kępińskiej, wykonano nasyp i ułożono wsporniki oraz wbudowano kruszywo łamane na drodze dojazdowej wraz ze zjazdami, wykonano oporniki wtopione na zjazdach z trasy zasadniczej i wykonano ściek korytkowy między trasą zasadniczą a drogą dojazdową, wykonano stabilizację cementem na części ronda, wykonano  odcinek próbny z betonu asfaltowego, wykonano podbudowę z betonu asfaltowego, odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, rozebrano nasyp przeciążający, zamknięto ul. 11 listopada, w ul. Kępińskiej po wykonaniu badań konieczna jest wymiana gruntu.

W miesiącu październiku szacunkowa wartość robót wyniosła ok. 0,8 mln. a w miesiącu listopadzie ok. 1,0 mln.

Planowany postęp prac do końca grudnia 2009r.

§        Cześć drogowa i branżowa: kontynuacja formowania nasypu od skrzyżowania z ul. Kępińską do ul. Ostrzeszowskiej, rozbiórka nawierzchni na odcinku  do końca projektowanej trasy w kierunku Błaszek, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ( zamknięciu skrzyżowania ul. Grodzka i ul Łąkowa) i wprowadzenie ruchu wahadłowego, wykonanie nawierzchni DD3, prace brukarskie: ustawienie krawężników i oporników oraz układanie kostki brukowej i betonowej na zjazdach, skarpowanie na odcinku  z ul. Kępińską do ronda, humusowanie skarp i poboczy na odcinku od ul. Kępińskiej do ronda, kontynuacja budowy ekranów akustycznych, kontynuacja prac na przebudowie sieci NN i SN, prace telekomunikacyjne w rejonie ronda oraz ul. Kępińskiej, wykonanie przepustu drogowego i przepustów pod zjazdem z drogi dojazdowej, przystąpienie do wykonani poszerzenia ul. Kępińskiej.

 

Kronikę opracowała: Magdalena Sznayder

 

Arletta Morawska

2009 - galeria

 
PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI
PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI
PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI
PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI
PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI
PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI
ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW 90 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
PODPISANIE UMOWY Z NFOŚiGW
PODPISANIE UMOWY Z NFOŚiGW
PODPISANIE UMOWY Z NFOŚiGW
PODPISANIE UMOWY Z NFOŚiGW
DELEGACJA NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
DELEGACJA NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
DELEGACJA NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
DELEGACJA NIEMIECKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
5 LAT WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI  POMIĘDZY GMINAMI EMLICHHEIM I GRABÓW NAD PROSNĄ
5 LAT WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI POMIĘDZY GMINAMI EMLICHHEIM I GRABÓW NAD PROSNĄ
5 LAT WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI  POMIĘDZY GMINAMI EMLICHHEIM I GRABÓW NAD PROSNĄ
5 LAT WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI POMIĘDZY GMINAMI EMLICHHEIM I GRABÓW NAD PROSNĄ
5 LAT WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI  POMIĘDZY GMINAMI EMLICHHEIM I GRABÓW NAD PROSNĄ
5 LAT WSPÓŁPRACY I PRZYJAŹNI POMIĘDZY GMINAMI EMLICHHEIM I GRABÓW NAD PROSNĄ
XI FESTYN DOBROCZYNNY
XI FESTYN DOBROCZYNNY
XI FESTYN DOBROCZYNNY
XI FESTYN DOBROCZYNNY
XI FESTYN DOBROCZYNNY
XI FESTYN DOBROCZYNNY
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
WRĘCZENIE MEDALI W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
WRĘCZENIE MEDALI W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE- POŚWIECENIE SZTANDARU
POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE- POŚWIECENIE SZTANDARU
POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE- POŚWIECENIE SZTANDARU
POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE- POŚWIECENIE SZTANDARU
POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE- POŚWIECENIE SZTANDARU
POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE- POŚWIECENIE SZTANDARU
POSADZKA FARA
POSADZKA FARA
POSADZKA FARA
POSADZKA FARA
ZEBRANIE W SPRAWIE WYBORU STARSZEGO CECHU
ZEBRANIE W SPRAWIE WYBORU STARSZEGO CECHU
USUWANIE SZKÓD
USUWANIE SZKÓD
USUWANIE SZKÓD
USUWANIE SZKÓD
USUWANIE SZKÓD
USUWANIE SZKÓD
PODPISANIE UMOWY PROW
PODPISANIE UMOWY PROW
PODPISANIE UMOWY PROW
PODPISANIE UMOWY PROW
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
DOŻYNKI GMINNE –CHLEWO 2009
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 105. ROCZNICĘ STRAJKU SZKOLNEGO
1 WRZEŚNIA - OBCHODY 70. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 WRZEŚNIA - OBCHODY 70. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 WRZEŚNIA - OBCHODY 70. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 WRZEŚNIA - OBCHODY 70. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
106 ROCZNICA URODZIN
106 ROCZNICA URODZIN
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
X JUBILEUSZOWE AMATORSKIE ZAWODY JADY KONNEJ I HUBERTUSA 2009
102 ROCZNICA URODZIN TEODORY JAGUŹNEJ
102 ROCZNICA URODZIN TEODORY JAGUŹNEJ
ODDANIE DO EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABÓW WÓJTOSTWIE
ODDANIE DO EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABÓW WÓJTOSTWIE
ODDANIE DO EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABÓW WÓJTOSTWIE
ODDANIE DO EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABÓW WÓJTOSTWIE
ODDANIE DO EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABÓW WÓJTOSTWIE
ODDANIE DO EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRABÓW WÓJTOSTWIE
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4625507
Dzisiaj:
623
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.196.105.189
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x